Küldetésünk

Az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének alapelvei:

Az állatvédelem területén végzett munka olyan szakmai tevékenység, amely a következőkben felsorolt elveken alapul:

  • Az Szövetség tagjai tiszteletben tartják minden ember és állat méltóságát és értékét.
  • Az Szövetségen belül elvárt magatartás a szakmai tapasztalatokra, kölcsönös segítségnyújtásra alapuló, egymással szemben etikus állatvédelmi tevékenység folytatása.
  • Az Szövetség tagjainak felelőssége a lakossággal, a munkatársakkal, az egyéb szakmák képviselőivel, hatóságokkal és felügyeleti szervekkel és a társadalmi környezettel való együttműködésre is kiterjed.
  • Az Szövetség tagjai részt vesznek az állatok érdekeinek képviseletében és lehetőség szerinti érvényesítésében.
  • Az Szövetség működése során nem csak az egyed, hanem a faj- és fajtamegőrzés irányelveit is figyelembe veszi, tevékenységét szükség szerint tudományos, szakmai szakemberekkel konzultálva, átgondoltan és tudományos alapon végzi.
  • Az Szövetség tagjai az állatvédő szemlélet mellett mindenkor törekszik a kapcsolódó természetvédelmi szempontok figyelembevételére is, szem előtt tartva a megelőzésre fektetett hangsúlyt és az állatok életének védelmét.
  • Az Szövetség elhatárolódik, minden szélsőséges, indulatos megnyilvánulástól. Tevékenységének célja, hogy egységes állatvédelmi alapokat fektessen le, közös és eredményes munkafolyamatokat tudjon felmutatni. A szervezetek közötti konfliktus gyengíti az egységet.

Az Állatvédők Érdekvédelmi és Szakmai Szövetségének Alapito Okirat kivonata a linkre kattintva letölthető.