Küldetésünk

Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport az állat és környezetvédő szervezetek által létrehozott, formalizált keretek között működő civil szerveződés.

Létrehozói a magyar állatvédelemben tevékenyen részt vevő, elsősorban a lakossági túlszaporulat eredményeként jelentkező kóbor kutyákat és a felelőtlen tartásból adódó elhanyagolt állatokat segítő szervezetek.

Politikai, gazdasági és egyéb részérdekektől függetlenül képviseli szakmai álláspontunkat. Határozottan megőrizzük a politikai pártoktól való függetlenségét.

A Munkacsoport létrejöttét szorgalmazta, hogy kialakítsunk egy formalizált együttműködési rendszert, megfogalmazzuk az egységes állatvédelmi elveket, felhívjuk a figyelmet az országunkban uralkodó hatalmas mértékűvé vált állatvédelmi problémákra, aminek a megoldására tett javaslatokat közös erővel képviseljünk és érvényesítsünk.

A munkacsoport nyílt, számít mindazon szervezetek támogatására, amelyek egyetértenek, a meghatározott céljaival valamint elfogadják és magukra nézve kötelező érvényűnek tekinti a megfogalmazott alapvető állatvédelmi elveket. Bármelyik projekthez kötelezettség nélkül csatlakozhatnak.

Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport céljai:

 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport fenntartások nélkül elősegíti annak az alapelvnek a megvalósulását, hogy a szenvedés nélküli élethez való jog a legalapvetőbb jog nem csak ez emberek, hanem az állatok számára is.
 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport különösen törekszik felelős állattartással együtt járó elvek gyakorlati megvalósításának elősegítésére, és ennek népszerűsítésére.
 • A Munkacsoport tevékenységét támogató szervezetek közös szakmai tudásbázist alkotnak, állatotthonokat érintő probléma esetén megoldásra törekednek, közös erővel kérik az illetékes hatóságok és döntéshozók segítségét.
 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport kiáll az állattartással járó jogszabályok betartása és az ezzel járó felelősségvonás fontossága mellett, belefoglalva, hogy az állatkínzás jogszabályban rögzített szigorítása és a büntetések szigorítása meghozza a régóta várt visszatartó erőt a napi szintűvé sokasodott állatkínzások számával kapcsolatban.
 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport támogatja mindazokat a tevékenységeket, amelyek a mérhetetlen mértékűvé vált kóbor ebek problémáira nyújt humánus megoldást. Ezt egyetlen formában tudja elképzelni: a politikai, önkormányzati és szakmai támogatással megvalósuló prevencióval.
 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport kiemelten törekszik a környezet és állatvédelem területén az állampolgári részvétel lehetőségeinek bővítésére, a nyilvánosság, a közvetlen demokrácia megerősítésére, a tájékoztatás és a tájékozódás szabadságának minél szélesebb körű megteremtésére.
 • Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport elsősorban az államháztartás, a környezetvédelmi politika, az állatvédelmi politika állatbarátabbá tételéért, valamint az állatok jogainak megóvásáért és a jelenlegi állatvédelem fejlesztéséért tevékenykedik.

 

Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport tevékenysége:

 • Az állatvédelem területén végzett munka szakmai és erkölcsi alapelveinek meghatározása.
 • A lakosság és a döntéshozók felvilágosítása, tudatformálása.
 • Az állatvédelem állapotával kapcsolatos adatok megszerzése és terjesztése.
 • Állatvédelem területén tervezett fejlesztések, támogatások elősegítése.
 • Kormányzati és önkormányzati döntések meghozatalát elősegítő javaslatok kidolgozása.
 • Szakmai segítségnyújtás a jogalkotási folyamatban.
 • Kapcsolattartás különböző állami és önkormányzati szervekkel.
 • Kapcsolattartás nem kormányzati szervezetekkel, intézményekkel, különösen a hazai és külföldi környezetvédő mozgalmakkal.
 • Kapcsolattartás nemzetközi – különösen európai uniós – intézményekkel, szervezetekkel.
 • Állatvédelmi oktatás és nevelés alapjainak megteremtésére tett törekvés.
 • Az állatvédelem területét segítő gazdasági tevékenységek előmozdítása.

Az Állatvédelmi Szakmai Munkacsoport elhatárolódik, minden szélsőséges, indulatos megnyilvánulástól. Tevékenységének célja, hogy egységes állatvédelmi alapokat helyezzen le, közös és eredményes munkafolyamatokat tudjon felmutatni. A szervezetek közötti konfliktus gyengíti az egységet.